0

Gümrüklerde Yeni Tahsilat Sistemi

Yazıda, Ticaret Bakanlığı döner sermaye faaliyetleri kapsamında Laboratuvar Tahlil Ücreti ve Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür Ücretleri tahsilatlarının 3 kamu bankasıyla (Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank) yapılan protokoller çerçevesinde kurumsal tahsilat yoluyla, TAREKS ücretlerinin ise Halkbank ve Vakıfbank’ta açılmış hesaplar üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

Gerek ilgili birimlerden gelen talepler ve gerekse sistemlerde/programlarda (LARA, TAREKS vb.) yapılan geliştirme ve güncellemeler sonucunda Ticaret Bakanlığı döner sermaye faaliyetleri kapsamında tahsil edilen TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dahil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçilmesi çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

14 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya başlanacak olan yeni yapıda, tahsilatların tamamının kurumsal tahsilat yoluyla yapılacağı;

– TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil ücretleri için yükümlüler tarafından https://dst.ticaret.gov.tr üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve bu tahakkuk numarasıyla,

– Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan normal laboratuvar tahlil ücretlerinde ise ilgili muayene memuru tarafından LARA sistemi üzerinden tahakkuk oluşturulacağı ve yükümlülerce ister bu tahakkuk numarasıyla isterlerse de beyanname numarasıyla,

bahse konu ücretlerinin 3 kamu bankasında bulunan kurum ödemeleri/kamu tahsilatları vb. adlar altında yer alan “TASİŞ-Döner Sermaye Tahsilat” kurumsal tahsilat hesabına yatırılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili duyuruların Ticaret Bakanlığı/Genel Müdürlük kurumsal web sayfasında yer aldığı, hazırlanan yardım dokümanlarının da gönderildiği aktarıldı. Mezkur dokümanlara https://dst.ticaret.gov.tr adresinden de ulaşılmasının mümkün olduğu, konunun uygun vasıtalarla ilgililere/personele duyurulması gerektiği ifade edildi.

Diğer taraftan, adı geçen Bankalarla gerekli entegrasyon işlemleri için mevcut tahsilat yapısına 12 Haziran itibariyle bloke konulmasının gündemde olduğundan, işlemlerde aksamaya mahal verilmemesi amacıyla ilgililerce planlamaların bu tarihler/değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılmasının önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili “Belge Satış Kılavuz” için tıklayınız.

İlgili “Genel Kullanım Kılavuz” için tıklayınız.

İlgili “Tareks Kılavuz” için tıklayınız.

İlgili “Mühür Satış Kılavuz” için tıklayınız.

İlgili “Lara Yeni Ödeme Sistemi” için tıklayınız.

İlgili “BTB/İkinci Tahlil Kılavuz” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button