0

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Sıkılaştırılacak

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü “Nakit Kontrollerinin Sıkılaştırılması Hakkında” bir yazı yayımladı.

Yazıda, 1991 yılından beri Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF); karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele çerçevesinde tavsiye ve kısa vadeli hedeflerden oluşan uluslararası standartları belirlemekte ve belirli periyodlarda ülkelerin bu standartlar karşısındaki durumlarını karşılıklı değerlendirme raporları ile gözden geçirdiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, Türkiye’ye ilişkin FATF’ın IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporunun 2019’da yayımlandığı ve anılan raporda özellikle gümrüklerde nakit kontrolleri sayılarının az olmasının eleştiri konusu edildiği belirtildi.

Yazının devamında, kayıtlı talimatlar uyarınca nakit kontrol istatistiklerinin Nakit Kontrol Programı üzerinden incelenmesi sonucunda talimatlara uygun davranılmadığının görüldüğü ifade edildi. Bilhassa, yolcuların açıklamaya davet edilmesinde yetersiz kalındığının gözlendiği aktarıldı.
Bu itibarla, nakit kontrolleriyle ilgili bugüne kadar verilen talimatlara uygun şekilde işlem yapılması, özellikle yurda giriş ve çıkış yönünde risk analizi çerçevesinde yolcuların nakit açıklamaya davet edilerek beraberindeki nakdin tespitinin gerçekleştirilmesi ve “Nakit Açıklama Tutanağı” düzenlenmesi, kambiyo mevzuat hükümlerine azami dikkat ve özen gösterilerek uygulanması için gümrük kapılarında görevli tüm personelin uyarılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button