0

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Talimat Yazılarını Güncelledi

Yazıda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda yayımlanan 12 adet yazının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Yürürlükten kaldırılan yazılar:

a) 24.08.2011 tarihli ve B.21.0.GMG.0.05.04.00-746-1023 sayılı yazı.
b) 12.03.2012 tarihli ve B.21.0.GMG.0.05.04.00-746-1341 sayılı yazı.
c) 20.11.2012 tarihli ve B.21.0.GMG.0.05.04.00-746-5880 sayılı yazı.
ç) 16.05.2014 tarihli ve E-79592197-310.06-00000432158 sayılı yazı.
d) 12.02.2016 tarihli ve E-18286106-310.06-00013710612 sayılı yazı.
e) 30.05.2016 tarihli ve E-18286106-310.06-00016270911 sayılı yazı.
f) 25.08.2016 tarihli ve E-18286106-315-00018341185 sayılı yazı.
g) 15.11.2016 tarihli ve E-18286106-310.06-00020092764 sayılı yazı.
ğ) 11.01.2017 tarihli ve E-18286106-310.06-00021762784 sayılı yazı.
h) 16.05.2017 tarihli ve E-18286106-310.06-00024771908 sayılı yazı.
ı) 03.12.2018 tarihli ve E-18286106-310.99-00039407473 sayılı yazı.
i) 19.12.2019 tarihli ve E-18286106-310.99-00050517093 sayılı yazı.

Bu talimat yazıları kapsamında yürütülen iş ve işlemler, iş akışlarında meydana gelen değişimler ve modern teknolojiye yapılan yeni yatırımlar da dikkate alınarak, gümrük kontrol ve gözetimi görevinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda;
“-CCTV sistem odalarında, sahanın kontrolü, gözetimi ve asayişinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiş olan kameraların yerlerini ve hangi alanı kontrol ettiğini bilen, iş akışlarına hakim ve sistemi kullanma konusunda tecrübe sahibi olan yeterli sayıda personel görevlendirilmesi ve bu personel tarafından sürekli olarak izleme yapılması,

-Sahalarda meydana gelen, idari veya adli işlem yapılması sonucunu doğurabilecek mahiyetteki hadiselerin kamera ile tespit edilmesi durumunda mutlak suretle Komuta Kontrol Merkezine telefon ile bilgi verilmesi ayrıca günlük CCTV takip formlarının komutakontrol@ticaret.gov.tr adresine mail olarak iletilmesi,

-Komuta Kontrol Merkezinde görevli idareciler ve diğer personel tarafından saha ile ilgili yapılan uyarıların dikkate alınarak verilen talimatların ivedilikle yerine getirilmesi,

-Kameraların ayarları, görüş açıları ve temizlik durumlarının sürekli olarak kontrol edilmesi, kamera sistemlerinin sahanın gözetimi, kontrolü, emniyet ve güvenliğinin sağlanması amacına uygun olarak kullanılması,

-CCTV kamera sistemlerinin bakım ve onarım sözleşmelerinin Bölge Müdürlükleri tarafından yapılarak sözleşme kapsamında yapılması gereken işlemlerin titizlikle takip edilmesi,

-Antrepolarda kurulu bulunan kapalı devre kamera takip sistemlerinin, Bölge Müdürlükleri sorumluluğunda izlenmesinin sağlanması, herhangi bir usulsüzlük ve kaçakçılık olayının tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,

-Araç Takip Sistemlerinin aktivasyon ve deaktivasyon işlemlerini yapmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesi,

-”Araç Takip Sistemi Eğiticilerin Eğitimi” programına katılan personel tarafından veya Bölge Müdürlüğünde görevli sistemin kullanımına hakim personel tarafından Gümrük Muhafaza personeline periyodik eğitimler verilmesi, eğitim almayan personel için şifre talebinde bulunulmaması,

-Antrepolarda Araç Takip Sistemlerinin deaktivasyon işlemleri için bekleyen araçların kontrolünün, Muhafaza Memurunun olmadığı durumlarda mükelleflerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi açısından yetki verilmek suretiyle Gümrük Memurlarınca da yapılmasının sağlanması,

-İdarelerimizin mobil ünite aktivasyon işlemlerinde sıkıntılar yaşamaması, gümrüklü eşya taşıyan araçların gümrüklü sahalarda uzun süre beklemesinin önlenmesi ve ticaret erbabının taahhütlerinin sekteye uğratılmaması amacı ile idarelerin mobil ünite cihazı takarken özellikle 2018/1 sayılı genelgede belirtilen personel durumu, İhbar Takip Programı kayıtları, Kaçakçılık Bilgi Bankası kayıtları ve idarelerinde bulunan mobil ünite sayısını dikkate alarak risk odaklı bir yaklaşımla mobil ünite cihazı takılacak şekilde araçların belirlenmesi,

-ATS’nin ilgili idareler tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmesi, idarelerin bölgelerinde bulunan araçlara zamanında müdahale etmesi, gerekli durumlarda aracın kontrolünün yapılması, yapılan işlemlerin güncelleme notu olarak girilmesi, gerekli kontroller yapıldıktan sonra cihazların zamanında sökülmesi,

-Komuta Kontrol Merkezi ve idareler tarafından girilen güzergâh ihlali ve diğer notların özenle takip edilmesi ve gereğinin yapılması,

-Araç, firma ve şoförlerin ihbar ve KBB kayıtlarının sorgulanarak güncelleme notları bölümüne yazılması,

-İdarelerde güzergâh ihlalleri için uygulanan cezai işlemlere ait makbuzların dosyalanarak saklanması ve liste halinde her ayın en geç 3’ünde komutakontrol@ticaret.gov.tr adresine gönderilmesi,

-Görev yeri değişen veya idareden ayrılan personelin ATS şifresi iptali ve yeni şifre taleplerinin yazılı olarak yapılması,

-Karayolu üzerinden taşımacılık yapan akaryakıt araçlarına (3) seri no’lu Gümrük Genel Tebliğinin (Transit Rejimi) 10′ uncu maddesinin 5′ inci fıkrasında belirtilen hükümler uyarınca işlem yapılması,”

Gerektiği bildirildi.

Bundan böyle yapılacak olan işlemlerde bildirilen talimatlar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button