0

Gümrük Yönetmeliğinin 563/02. Maddesi 2020 Yılı Güncellemesi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Gümrük Yönetmeliğinin 563/02nci maddesi 2020 Yılı Güncellemesi hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Gümrük Yönetmeliğinin 563/2 nci maddesinin, “Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bunları bir hafta içinde gümrük müşavirleri derneklerine bildirirler. Söz konusu bilgi ve belgeler dernekler tarafından en geç bir hafta içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Değişiklik olmayan hallerde ise durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile gümrük müşavirleri dernekleri vasıtasıyla bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü’ne bildirilir.” hükmü çerçevesinde, İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine kayıtlı olarak faaliyet gösteren tüm gümrük müşavirlerinin, 01/02/2021-26/02/2021 tarihleri arasında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirimde bulunulması gerektiği bildirildi.

Yapılacak İşlemler;

Herhangi Bir Gümrük Müşavirliği Firmasında Ortak Olan /Çalışan Gümrük Müşavirleri

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-1 Şahıs Firmaları için SGM/EK-1 (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe “Değişiklik Yoktur” Matbu, Tüzel kişilik Firmaları için TK/EK-2 Şahıs Firmaları için SGM/EK-2 (2 adet) Değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak olan ve “DERNEĞİMİZE ÜYE” tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerektiği açıklandı.

Herhangi Bir Gümrük Müşavirliği Firmasında Ortak Olmayan /Çalışmayan Gümrük Müşavirleri

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben “şahıs ve firma bilgilerimde değişiklik yoktur” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet) Ayrıca; 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.

Yazıda devamla, İGMD tarafından söz konusu belgelerle oluşturulacak listenin 05/03/2021 tarihine kadar İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen gümrük müşavirleri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

Tüzel Kişilik EK-1 için tıklayınız.
Tüzel Kişilik EK-2 için tıklayınız.
Şahıs Firmaları EK-1 için tıklayınız.
Şahıs Firmaları EK-2 için tıklayınız.
Mesleki Faaliyet Göstermeyen EK-1 için tıklayınız.
Mesleki Faaliyet Göstermeyen EK-2 için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat