0

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Madde Kapsamı

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “GY Geçici 16/3 Maddesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 20 Ekim 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Geçici 16’ncı maddeye üçüncü fıkra eklendiği anımsatıldı.

Bu sayede Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş beyannamelerin ekinde menşe şahadetnamesinin bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilmesine olanak sağladığı belirtildi.
Söz konusu madde metninde yer almayan ilave gümrük vergisinin Geçici 16/3’üncü madde kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button