0

Gümrük Vergilerine İlişkin Veriler

2021 yılı Mart ayında 24 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi.

Gümrük İdareleri tarafından 2021 yılı Şubat ayında 18 milyar 560 milyon TL, 2021 yılı Mart ayında 23 milyar 952 milyon TL vergi tahsil edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye vergi gelirleri toplamı 177 milyar 664 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 20,95 olarak gerçekleşti.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat