0

Gümrük Vergilerinde Teminat İşlemleri

Yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22/6/2021 tarihli, 64969906 barkodlu yazı eki ve İstanbul Sanayi Odasının 26/5/2021 tarihli, 5491 sayılı yazılarına atıfla; dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatlarda firmalardan yüzde 120 oranında teminat istenildiği iletildi.

Yazının devamında, Gümrük Kanunun 202 inci maddesinin birinci fıkrası; “Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.” Hükmünün amir olduğu hatırlatıldı.

Bu itibarla, teminat tutarlarının anılan Kanun hükmü çerçevesinde belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button