0

Gümrük Müşavirliği ve Yardımcılığı Sınav Başvuruları Başlıyor

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6’ncı maddesi uyarınca 2021 yılında Ankara`da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 04.06.2021-05.07.2021 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin b ve c bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı ifade edildi.

Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgeler ile bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği belirtilerek ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesinin (ekte bir örneği gönderilen şekle uyumlu olmak suretiyle) excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, müşavir yardımcısı izin belge numarası, cep telefon numarası büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak 09.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığına gönderilmesi gerektiği iletildi.

Mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerektiği ve ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu hususun Bakanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işlem yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Bölge Müdürlüklerince ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgelerin ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacağı belirtildi.
Sınava ilişkin diğer koşulların Ticaret Bakanlığı resmi web sitesi “www.ticaret.gov.tr” adresinde ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Diğer taraftan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek engel durumu ve engel grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca, başvurular sırasında Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bildirilmiş olan önlemlere uyulmasının önem arz ettiği vurgulandı.

İlgili “Gümrük Müşavirliği /Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Başvuru Formu” için tıklayınız.

İlgili “Gümrük Müşavirliği /Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girecek Aday Listesi” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button