0

Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının Aşılanması

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği “Aşı Kampanyası Kapsamında Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının Aşılanması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, “Covid-19 hastalığı ile mücadelede aşının önemini sizlerin şahsi gayretini biliyor ve Camiamız olarak takdirle karşılıyoruz. Eşdeğer meslek gruplarının Mali Müşavirler vb. yaş sınırına bağlı olmadan aşılanma kapsamına alındıklarını biliyor ve duyuyoruz. Makamlarınızdan talebimiz; Gümrük Müşavirlik Mesleğini kısaca tanıtım yaptıktan sonra sınır kapılarında ve iç gümrüklerde yoğun bir şekilde çalışan meslektaşlarımızın da aşı kapsamına alınması arzusundayız.”

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, 4458 sayılı Gümrü Kanununun geçici 6’ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 ve 564 üncü maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

Gümrük Müşavirleri, diş ticaret işlemlerinde bilgisine başvurulan, ülke sanayi ve ihracatına sunulan gümrük hizmetlerinin kalitesini yükselten, sanayici, ihracatçı, Gümrük İdaresi ve Kamu Kurumları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılan, mesleki disiplin ve saygınlığa önem veren meslek mensupları olarak faaliyet göstermekte.

Diş ticaret işlemlerinin yüzde 90’ından fazlasının Gümrük Müşavirleri eliyle yürütülüyor olması, dış ticaret işlemlerinde gümrük müşavirlerinin rolünü ve önemini açık şekilde ortaya koymakta. Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve firma çalışanları olarak özellikle zamana karşı yarışılan ve Türkiye açısından çok önemli olan İhracat işlemlerinin yapılabilmesi için gece gündüz, sokağa çıkma kısıtlamalarımın olduğu günler ve hafta sonları da dahil olmak üzere tüm Gümrük Müşavirleri can siper 7/24 çalışıyor. İhracat ve ithalat işlemleri başta olmak üzere Gümrük işlemleri ifa edilirken dış ticaret firmaları adına başta gümrük idareleri olmak üzere, Tarım ve Gıda İl Müdürlükleri, Sağlık İl Müdürlükleri, Veterinerlik İl Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, TSE, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bankalar, İhracatçı Birlikleri gibi, eşyaların özelliğine göre bir çok kurumla yüz yüze çalışmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hizmetleri yerine getirirken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalarına rağmen meslektaşların diğer meslek dallarına göre daha çok risk altında olduğu, Covid-19 bulaşma riskinin fazla olduğu ve üyelerden alınan geri bildirimler neticesinde anlaşılmış ve birçok Gümrük Müşavirleri Covid-19 hastalığına yakalanmış ve maalesef kayıplarda oldu.

Dış ticaretin ve özellikle ihracatın aksamaması ve gümrük idarelerinde ve kamu kurumlarında yapılacak Gümrük işlemlerin devam etmesinin sağlanması Türkiye ve Ekonomi açısından çok önemli olduğu değerlendirildiğinde; Bakanlıkta yürütülmekte olan aşılama sürecinde Mesleğin riskli meslek grubu olması sebebiyle aşılanma sürecinde öncelik tanınacak virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından sonra, Riskli grup kabul edilen meslektaşların yer alması ve aşılanmayı talep eden meslektaşlara öncelik alınması talep edildi.

Related Posts

Call Now Button