0

Gümrük Müşavirleri Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Muafiyet İstiyor

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü muhatap “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; Korona virüs salgınına karişı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği ve olası şehirlerarası yolculuklarda kısıtlama gelebileceği anımsatıldı.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk zamanlarında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde;
– Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları, tüm İllerde İzin belgelerini ibraz ederek,

– Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği ofis çalışanları ise, bazı İllerimizde çalıştığını gösteren belgeyi ibraz ederek, bazı İllerde ise Valiliklerden izin almak suretiyle, Kısıtlama olan günlerde işlerine gidip geldikleri, İhracat işlemlerinin yapılabilmesi için gece gündüz ve hafta sonları da dahil olmak üzere tüm sektör çalışanlarının can siper çalıştıkları ifade edildi.

Ancak Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde bazı sektör çalışanlarının belge ibrazı ve izin alma noktasında çeşitli zorluklar ve prosedürlerle karşılaştığı ve işlerinde aksamalar yaşadıkları belirtildi.

Yazıda devamla; İçişleri Bakanlığınca kısıtlamalar konusunda çıkarılan E-89780865-15320076 sayılı 30.11.2020 tarihli düzenlemelerinde Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi 3.Maddesinde belirtilen, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler arasında GÜMRÜKLER ve buralarda çalışanlar ifadesinin yer aldığına işaret edildi.

Gümrük İdarelerinde yapılacak iş ve işlemler, Gümrük Müşavir ve Yardımcıları, Stajyerler ve Gümrük Müşavirliği Ofis çalışanları tarafından hazırlanan ve gümrüklere sunulan bilgi ve belgeler aracılığıyla yapıldığı vurgulandı.

GÜMRÜKLER tanımlaması içerisinde Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları, Stajyerler, Gümrük Müşavirliği ofis çalışanlarının da olduğunun varsayıldığı ifade edildi. Buna karşın düzenlemelerde Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları, Stajyerler, Gümrük Müşavirliği ofis çalışanlarının açıkça sayılmamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, dış ticaretin ve özellikle ihracatın aksamaması ve gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin devam etmesinin sağlanması amacıyla, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler listesi başlığı altında, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler arasında yer alan GÜMRÜKLER ve buralarda çalışanlar tanımlaması içerisinde; Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları, Stajyerler, Gümrük Müşavirliği ofis çalışanlarını da kapsayacak ve İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valilik Makamına (Emniyet ve Jandarma Birimleri de dahil) bildirimde bulunulmasının sağlanması hususunda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Related Posts

Call Now Button