0

Gümrük Müşavirleri İçin Sağlık Raporu İbraz Süresi Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “Coronavirus Tedbirleri Nedeni İle Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 06/08/2013 tarihli 2013/37 sayılı Genelgeye göre; 01 Ocak tarihi itibarıyla 70 yaşını dolduran gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarından istenilen sağlık kurulu raporunu, doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmeleri ve söz konusu sağlık kurulu raporlarını her üç yılda bir yenilemeleri gerektiği anımsatıldı.

Ancak Coronavirus salgınına karşı Türkiye’de yürütülen mücadele ve tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları göz önüne alınarak, söz konusu Genelge uyarınca istenilen sağlık kurulu raporlarının, ibraz süresinin 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button