0

Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesinin Yeniden Değerlendirilmesini İstiyor

Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan muhatap “2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” hakkında ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Gümrük Kanunu’nun geçici 6.maddenin 10. Fıkrası gereği Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak 2021 yılında uygulanmak üzere tekliflerinin Ticaret Bakanlığına sunulduğu belirtildi.

Maliyetler ve alınması gereken ücretler konusunda yoğun emek ve değerlendirmeler sonucunda detaylı bir çalışma ortaya konduğu belirtilerek, yapılan çalışmalar esnasında Kasım ayında ilk toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Başkanlığında Bürokratları ve Dernek Başkanları düzeyinde katılım ile çevrimiçi toplantı yapılarak taleplerin iletildiği ve yapılan taleplerin dikkate alınacağının ve Aralık ayı içerisinde çevrimiçi bir toplantı daha yapılacağının ifade edildiği, ancak ikinci toplantının yapılamadığı bildirildi.

Talepler dikkate alınmadan, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandığı belirtildi.

4458 sayılı Gümrük Kanunu 5. maddesinde Gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için doğrudan veya dolaylı bir temsilci tayin edebilecekleri hükmünün amir olduğu anımsatılarak Gümrük Müşavirlerinin (Dolaylı temsilci) ile çalışma zorunluluğunun olmadığının açıkça ifade edildiği belirtildi.

Ancak Gümrük Müşavirleri ile çalışmak zorunda olmadıkları halde iş sahiplerinin kamu yararı bahanesiyle devlet gücünü yanına alarak reel maliyetlerin altında bir ücret tarifesini uygulatma ısrarlarının, çeşitli şekilde baskılarının, camiada büyük üzüntülere ve kırılmalara yol açtığı ifade edildi.

Asgari ücretlerin reel piyasa şartlarına göre belirlenmesinin en başta iş sahiplerinin ve kamunun güvenliği için büyük önem arz ettiği belirtildi. Asgari ücret artış oranının yüzde 21,50, yıllık enflasyonun yüzde 14,60 ve Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yüzde 25 oranında artışlar yapıldığı anımsatıldı. Artan maliyetler karşısında yayımlanan Asgari Ücret Tarifesindeki artış oranının camialarında büyük bir memnuniyetsizlik yarattığı ve yapılan artışın taleplerin çok altında kalması nedeniyle, Gümrük müşavirlerinin günümüz koşullarında mesleğini idame ettirmekte zorlanacakları ve bazı ofislerin kapanma noktasına geleceği ve maalesef yeni işsizler yaratacağının da değerlendirildiği, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabileceği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button