0

Gümrük İdarelerinde Fazla Mesai İşlemleri Sistemi

Yazıda, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alındığı hatırlatıldı.

Gelinen aşamada;

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecek.)

2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması

Hususları başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapıldığı iletildi.

Söz konusu düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yükümlü ve memurlara yönelik rehberlerin, global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellendiği ve kullanıcı profiline göre, “Fazla Mesai” modülünde yer alan “Yardım” menüsüne konulacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button