0

Gümrük İdarelerinde Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar

Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 110/1 maddesi kapsamında Dahilde İşleme İzni, 80’inci maddesi çerçevesinde işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebileceği, 2’inci fıkrasında ise hangi hallerde kimlere verileceği ifade edilerek, 3’üncü fıkrasında da Ticari nitelikte olmayan, dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesinin mümkün olduğu belirtildiği anımsatıldı.
Gümrük Müşavirlerinden gelen taleplerden, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gümrük İdarelerinde 2006/12 sayılı Tebliğ kapsamındaki izin taleplerinde farklı uygulamaların olduğu, izin taleplerinin karşılanmadığı bu nedenle mağduriyet yaşandığı belirtildi.

Bedelsiz olarak iplik ve etiket vb, malzemeler getirilip örme kazak imal edilerek yapılan ihracat işleminde izinler Tek Pencere Sisteminden, yardımcı malzemeler 2006/12 sayılı Tebliğin 14/a maddesinden, iplikler içinde Tebliğ 14. maddesi (1) bendi dahilde işleme rejimi kapsamında izin alınarak ithalat ve ihracatı gerçekleştirilmekte olduğu hatırlatıldı. Bu işlemler yapılıyorken numune alınması, Ekspertiz raporu, Resimle ayniyat şartları koyulduğu ifade edildi.

Söz konusu bu işlemlerin icrasında Gümrük İdarelerinde de farklı yorum ve uygulamalarla iplikler için dahilde işleme izni verilmediği, bazı idarelerce buna müsaade edilmediği bildirildi.

2006/11 sayılı Dahilde işleme Rejim Tebliği Mevzuat maddelerini incelendiğinde; “Tebliğin 14 Maddesinde: Dahilde işleme izni kapsanmada. ek-7’de yer alan listedeki eşyalar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin verilir.” denildiği, 14/a maddesi: Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, 14/ maddesi: Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere olduğu belirtilerek, ipliklerle ilgili bir kısıtlama olmadığı ifade edildi.

Ayrıca, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2010/6 sayılı Genelgesinde (konu; Dİİ) burada 5 Maddenin 4 bendi içinde: “b Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1. maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami yüzde 3 fire uygulan diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak. deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-1 maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen İhracat: 301 5/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkate alınır.” denildiği anımsatıldı.
[bnn14_3]

2006/12 sayılı Tebliğ ve 2010/6 sayılı Genelgede belirtilen iplik ve yardımcı malzemelerle ilgili mevzuata kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı halde idarelerce izin verilmesi hususunda yaşanan tereddüt anlaşılmadığı ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button