0

GTS Kapsamında 3. Ülkede Düzenlenmiş Faturalar Kullanılabilecek mi?

Yazıda; Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu durumlarda, söz konusu Form A Menşe Belgelerinin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli tarifeden faydalanılmasında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddütler olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün bahsi geçen Form A Menşe Belgelerinin bu haliyle söz konusu ithalat işleminde kullanılmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Yazıda devamla Gümrükler Genel Müdürlüğünün de bu görüşe katılarak, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine söz konusu Form A Menşe Belgelerine istinaden tercihli tarifeden yararlanılmasının mümkün olmadığının bildirildiği anımsatıldı.

Bununla birlikte; Gümrükler Genel Müdürlüğüne son zamanlarda intikal eden yazı ve dilekçelerden, GTS kapsamında ülkemizin tek taraflı taviz tanıdığı ülkeler ile yapılan ticarette, Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu benzer gümrük işlemlerinin tereddüt oluşturmaya devam ettiği anlaşıldığından, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden yeniden görüşleri talep edildiği belirtildi.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Avrupa Komisyonu nezdinde girişimde bulunulduğu, Avrupa Komisyonunun gümrük idaresine ibraz edilen faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olmasının bu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında bir ilinti kurulabilmesi şartıyla sorun oluşturmayacağı yönünde görüş bildirildiği ve bu görüşe Uluslararsı Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak da katılım sağlandığı ifade edildi.

Yazıda sonuç olarak; GTS kapsamında uygun ve geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilen eşya için faturanın üçüncü ülkede yerleşik bir firma tarafından düzenlendiği durumlarda, gümrük idarelerince her bir işlem esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda, üçüncü ülkede düzenlenmiş söz konusu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın GTS kapsamında tercihli tarifeden faydalandırılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button