0

Gtip’unda Yer Alan Eşyaların İthalatında Uygulanan Vergi Oranları Hakkında

Gümrük Müşavirleri Dernekleri, “7005.21.80.00.00 Numaralı GTİP’unda yer alan eşyaların ithalatında uygulanan vergi oranları” hakkında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap ortak bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2021 yılı İthalat Rejim Kararı eki II Sayılı-Sanayi Ürünleri listesinde yer alan 7005.21.80.00.00 Numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılmış eşyalar için Diğer Ülkelerden ithal edilmesi halinde yüzde 2 oranında Gümrük Vergisi belirlendiği, söz konusu listenin 1 numaralı açıklama notunda ise aynı eşyanın DTÖ üyesi olmayan ülkelerden ithal edilmesi halinde Gümrük Vergisinin yüzde 20 oranında uygulanacağının belirtildiği anımsatıldı.

Bahse konu eşyalar için ithalat beyannamesi yazılırken, BİLGE modülü menşe ve geldiği ülkeye bakmaksızın yüzde 2 oranında gümrük vergisi hesaplandığı, DTÖ üyesi olmayan ülkeler için uygulanan yüzde 20 oranında gümrük vergisinin Gümrük Müşavirlerince manuel olarak sisteme girildiği belirtildi. Gümrük Müşavirlerinin manuel olarak yapılan bu işlemlerde dalgınlık sonucu atlama olması halinde gümrük vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi ve bu eksikliği muayene aşamasında fark edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında cezalar ile karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Yazıda sonuç olarak, vergi tahakkukun eksik hesaplanmaması ve olası ceza riskinin ortadan kaldırılması adına, BİLGE modülünde güncelleme yapılarak konu eşyaların DTÖ üyesi olmayan ülkelerden ithali halinde sistemin otomatik olarak yüzde 20 oranında Gümrük Vergisi hesaplamasının sağlanması değerlendirmeye sunuldu.

Related Posts

Call Now Button