0

GMYSD Olağan Seçimli Genel Kurulu Bugün Yapılıyor

Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği’nin olağan seçimli genel kurulu bugün yapılacak. Yönetime adaylığını açıklayan gurup tarafından bir manifesto yayımlanarak seçim sonrası hedefler açıklandı.

“Değerli Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri;

Değerli Gümrük Camiası;

Bilindiği gibi Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneğinin kuruluş amacı Gümrük Kanunları ve Gümrük Yönetmeliği ile hak sorumlulukları belirlenen meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

Bu düsturla 26 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan GMYD Olağan Genel Kurulunda yönetime aday olduğumuzu açıkladık.
Genel kurulun yetki vermesi halinde yönetim kurulumuzun icraatlarının başında Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerinin gerçek Derneği olan GMYD’nin faaliyet alanını genişleterek üyelerimizin haklarını savunmak adına kurul ve komiteleri faaliyete geçirmek olacaktır.

Bu minvalde oluşturduğumuz Seçim sonrası hedeflerimiz aşağıdadır…

1. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Komite üyelerimizden oluşan, Bürokrasi ve Siyasi Çalışmalar Grubu hızla oluşturulacaktır. Çalışma grubu, mesleğimizle ilgili bürokrasi faaliyetlerini en üst seviyede yürütecek, sonuç çıktılarını STK, diğer paydaşlarla düzenli olarak paylaşacaktır.

2. Mesleğe ve derneğe daha fazla üyenin katılımını teşvik etmek amacıyla, çalışma gruplarının ve komitelerin sayısı artırılacak ve bu grupların başkanları yönetim kurulu toplantılarına katılacaktır.

3. Yönetimimiz ve üyelerinden oluşan teknik heyet, bütün gümrük idarelerini düzenli olarak ziyaret edecek ve gümrük temsilcilerimizle sürekli iletişim kuracaktır. Sahada yaşanan sorunlara acil ve yerinde müdahaleler yapacaktır.

4. Nitelikli insan kaynağını artırmak için mesleğimizin icra edildiği tüm şehirlerdeki özel ve devlet üniversiteleriyle iş birliktelikleri yapılacak ve üyelerimizin ekonomik koşulları iyileştirilmiş bir biçimde buralardan yararlanmaları sağlanacaktır.

5. Protokoller kapsamında üniversitelerle ortak çalışmalar yapılacak, meslek mensuplarının da bu akademik çalışmalarda yer almaları hedeflenecektir.

6. Üyelerimizin ürün ve hizmetleri indirimli almaları için ülke genelinde işletmelerle protokoller yapılacak, protokol kapsamında alınacak indirim ve kolaylıklardan üyeler ve birinci derece yakınları faydalandırılacaktır.

7. Çoğulcu, şeffaf ve fikir birliği ile hareket etme bakış açısıyla, yönetim görevini devir aldıktan kısa süre sonra üyelerimizin geniş katılım sağladığı toplantı ve web tabanlı organizasyonlar düzenlenerek sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirmesi yapılacaktır. Bu toplantılar, belirli periyodik aralıklarla tekrarlanacaktır.

8. Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerinin Gümrük Kanunu’nda daha geniş yetkiler alması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

9. Dijitalleşmenin mesleğimize yaptığı etki ile daha önce sahada takip edilen birçok işlem günümüzde ofis içlerinde ekran başında yapılmaktadır. Söz konusu işlemlerin ofis içinde GMY’ler tarafından takip edilmesi konularında çalışmalar yapılacaktır.

10. Gümrük Müşavir Yardımcılarının ve Stajyerlerinin sınava giriş sayılarının arttırılması ve “her sene sınav açılır” maddesinin kalıcı hale gelmesi için çalışmalar yapılacaktır.

11. Müşavirlik Derneklerinde adil temsil ve yönetim kurulu seçimlerinde eşit haklar için çalışmalar yapılacaktır.

12. Ülkemizin her noktasında örgütlenme çalışmalarına başlatılacaktır, meslektaşlarımızın tüm sorun ve ihtiyacına tek çatı altında çözüm üretmeye çalışılacak. Ötekileştirmeden birlikte hareket edilmesi sağlanacaktır.

Gümrük Camiasının tüm değerli paydaşlarının bilgilerine arz ederiz.

GMYSP Yönetim Kurulu”

Gurubun yönetim kurulu aday listesi şöyle;

Asıl Liste
Kazım ADIGÜZEL
Refik BORA
Hasan Hüseyin ERCAN
Murat Yılmaz GÜNDOĞDU
Cahit HANGÜL
Ahu KARAGÖZ
Nermin YILDIZ
Ozan Hikmet YILMAZ
Kemal ÖZDEMİR
Onur KAL
İlkay SÜL

Yedek Liste
Hakan GÜRKAN
Sercan KUTAY
Vildan Anıl İYİGÜN
Tolga ENÇ
Ali Fuat AYDIN
Hasan ÇELİK
Suat ARAS
Zeki BENAKAY
Rıfat Uğur KURT
Orhan ÇİÇEK
Emrehan SAV

Related Posts

Call Now Button