0

GM ve GMY Sınav Kılavuzu Hakkında Öneriler

Derneklerin ortak yazısında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici Madde 6/1-a bendinde “Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır denilerek, sınavlara ilişkin yetkinin Bakanlıkta olduğu anımsatıldı.

Söz konusu yetki çerçevesinde Ticaret Bakanlığının sınava ilişkin uygulamayı Yüksek Öğretim Kurulu ile istişare ile bir üniversite ile anlaşarak bu işlemi yürüttüğü, ancak, sınavın şekli, zamanı, hangi konuları kapsadığı kanunda belirtilmişken her yıl değişik uygulamalarla karşılaşılabildiği aktarıldı.

Sınav sorularının 4458 sayılı Gümrük Kanunu 227/1-h bendinde Gümrük Mevzuatı, gümrüğe ilişkin İktisadi, Ticari, Mali konuları kapsaması belirtilmişken bu kapsamın farklı şekilde genişletilebildiği ifade edildi.

Yazıda devamla, Sınav ve Sınav Kılavuzuna ilişkin tespit edilen önerilerine yer verildi.

1. GM/GMY Sınav konularının neler olduğu, hangi konuda kaç soru sorulacağının ya da oransal olarak soru dağılımının önceden ilan edilmesi,

2. Mali konularda hesap yapılacak işlemlerde sınavlarda hesap makinesi kullanılmasına izin verilmesi,

3. Hatalı soruların iptali halinde puanlama sisteminde iptal soruların doğru sayılması,

hususlarının değerlendirilmesi talep edildi.

Related Posts

Call Now Button