0

Gıda Sertifikalarına Dair Önemli Değişiklik

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden alınan habere göre, Sofya Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden;
Geçici olarak resmi kontrollerin artırılması ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin Avrupa Birliği’ne girişinin düzenlendiği acil önlemlere ilişkin olarak (EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyonun (EU) 2021/608 sayılı ve 14 Nisan 2021 tarihli Uygulama Regülasyonu Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 15.04.2021 tarihinde yayınlandı. Bu kapsamda (EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda aşağıda yer alan değişiklikler yapıldı:

Birliğe girişte aranan resmi sertifikalara ilişkin (EU) 2020/2235 sayılı Uygulama Regülasyonundaki şartlar çerçevesinde 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle geçerli olmak suretiyle (EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunun 11’inci maddesindeki metin değiştirildi.

(EU) 2021/608 sayılı Regülasyonun 1’inci paragrafında yer alan 11’inci madde yeni metnine göre bütün gönderilerin beraberinde (EU) 2021/608 sayılı Regülasyonun IV sayılı ekinde verilen örnek ile uyumlu resmi sertifika bulunması gerekmekte olduğu bildirildi.

(EU) 2021/608 sayılı Uygulama Regülasyonu ile ilgili diğer değişiklikler 5 Mayıs 2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak.

Regülasyona erişim için web bağlantısı için:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0119.01.BUL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC

Bu doğrultuda, İncir ve türevleri; fıstık ve türevleri ile asma yaprağı sağlık sertifikaları değişmiş olup, yeni sertifikanın Birliğe giriş noktasının resmi dili ile Birlik içerisindeki resmi dillerden birinde olmak üzere 2 dilde düzenlenerek sınırdaki Gıda Güvenliği Ajansı Yetkililerine ibraz edilmesi gerekmekte olduğu belirtildi.

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansınca halihazırda yola çıkmış olan ve sertifikası düzenlemede öngörüldüğü şekilde olmayan araçlar için, düzenlenecek yeni sertifikanın bip.k.andeervo@gmail.com e-mail adresine iletilmesi yoluyla kabulüne ay sonuna kadar (30.04.2021) müsaade edilebileceği iletildi.

Sertifika için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button