0

Gemilere İlişkin Muafiyet ve Eşdeğer Uygulamalar

Yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 06.05.2021 tarih ve 21258 sayılı ekli yazısına atıfla,

18.01.2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği”nin 19 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında, ulusal ve uluslararası kural uygulamaları ile ilgili olarak klaslı gemilere ilişkin yapılan eşdeğer uygulama ve muafiyet taleplerinin değerlendirilebilmesi için İdarelerince yetkilendirilmiş kuruluşların eşdeğer uygulama ve muafiyete konu hususla ilgili ayrıntılı görüşlerinin gerekçeleri ile birlikte İdareye sunması gerektiği hususlarının yer aldığı, bahse konu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmayan müracaatların değerlendirmeye alınmayacağının hatırlatıldığı belirtildi.

Yazının devamında, Türk bayrağı altında yeni inşa edilecek gemilerin ulusal ve uluslararası kurallara uymasının esas olduğu ifade edilerek, yetkilendirilmiş kuruluşların proje onaylama süresince tespit edebilecekleri eşdeğer uygulama ve muafiyet taleplerini yukarıda bahsedilen şekilde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne arz edecekleri, muafiyet taleplerinin söz konusu olduğu durumlarda Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nden görüş alınmadan gemilerin proje ve belgelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşlarınca onaylanmaması ve gemilerin inşa veya tadilatlarına başlanmaması gerektiği hususlarının belirtildiği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button