0

Gemi Yat ve Hizmetlerine İlişkin Nispi Ödeme Miktarı Düşürüldü

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, 5910 sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında, giriş aidatı, yıllık aidat ve nispi ödeme ile ilgili miktar ve oranların birlik genel kurulu, diğer gelirlerin ise birlik yönetim kurulu tarafından belirleneceği ve bunların Bakanlık onayından sonra kesinleşeceği hükmüne bağlandığının ifade edildiği iletildi.

Duyurunun devamında, anılan yazıya atıfla devam ederek, mezkûr Kanun’un 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “Nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde birine kadar tahsil edilir (…)” hükmü amir bulunduğunun belirtildiği; Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin 08/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin iştigal alanında yer alan ürünlerde halihazırda on binde beş olarak uygulanmakta olan nispi ödeme oranının on binde dörde düşürülmesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğünün bildirildiği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button