0

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yassı Çelik Damping Soruşturmasında Taraf Oluyor

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası “Damping Soruşturması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, 2021/4 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında, Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından bir damping soruşturmasının açıldığı ve söz konusu soruşturma kapsamındaki ürünlerin tarifenin 72. Faslında yer aldığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili “AB ve Güney Kore Menşeli Sıcak Haddelenmiş Yassı Çeliğe Damping Soruşturması Açıldı” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin bahse konu soruşturmaya ilgili taraf olarak dahil olmayı planladığı belirtildi.

Bu kapsamda;

1. GTİP’leri belirtilen ürünlerden hangilerini kullanmaktasınız? Kullandığınız bu ürünlerin ne kadarını (mümkünse % olarak) ve hangi ülkeden ithal etmektesiniz?

2. AB ve Güney Kore’den ithalat yapıyorsanız, bu ithalatın üretim maliyetinizdeki payı ne kadardır (% olarak)

3. İthal ettiğiniz bu ürünleri ihraç edeceğiniz nihai üründe kullanıyorsanız, Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanıyor musunuz? Kullanmıyorsanız nedeni?

4. Yukarıda bahse konu ürünlerin AB ve Güney Kore’den ithalatında anti-damping vergisi uygulanması ihracatınızı, tedarik zincirinizi ve politikanızı, ayrıca iş hacminizi nasıl etkiler?

hususlarda görüş ve bilgiye ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bunu yanı sıra söz konusu soruşturmaya ithalatçı firma kategorisinde ilgili taraf olarak müdahil olmak isteyenlerin, Ticaret Bakanlığından kendilerine ulaşan bildirim var ise, bildirimin ulaştığı tarihten itibaren 37 gün içinde, Ticaret Bakanlığından ulaşan bildirim yok ise, soruşturmanın açıldığı tarihten (09.01.2021) itibaren 37 gün içinde İthalatçı Soru Formunu doldurarak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button