0

Gemi Acente Faaliyetlerine İlişkin Bulaş Hastalıklar Protokolleri

Yazıda, Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents – FONASBA) tarafından gönderilen 25.05.2021 tarihli yazıya atıfla;

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping – ICS) tarafından Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan “Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Kıyı Personeli İletişiminin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Rehber” ile gemi ve kıyı arasında COVID-19 (ve diğer bulaşıcı hastalıkların) bulaş riskinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin ele alındığı ifade edildi.

Yazının devamında, tüm güvenlik tedbirleri alınarak acente temsilcilerinin gemiye çıkışlarının sağlanabilmesi ve acenteler tarafından gemiye ve gemi personeline gerekli hizmetin verilebilmesi amacıyla söz konusu Rehbere gemi acentelerinin ihtiyaçlarını ilgilendiren detaylı ilaveler yapılabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, örneğin COVID-19 pandemisi süresince gemiye katılım zorunluluğunu belirleyen faktörler, uzaktan çalışmanın mümkün olduğu durumlarda iş süreçlerinin yürütülme biçimleri ve acentelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ya da ertelenmesini belirleyen hususların da bahse konu Kılavuza ilave edilmek üzere FONASBA’ya iletilebileceği bildirildi.

İlgili rehber için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button