0

Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi”ni yayınladı.

Yapılan duyuruda, Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiği anımsatıldı. Böylece basit usule tabi olan mükelleflerin 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceği ifade edildi.
Bu kapsamda hazırlanan “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” kullanıma sunuldu.

Rehberde;
* Basit usulde ticari kazancın tespiti,
* Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası,
* Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları,
* Basit usulden yararlanamayacak olanlar,
* Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerde defter-beyan sistemi,
* Basit usule tabi mükelleflere ilişkin diğer hususlar,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer veriliyor.

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button