0

Geçmiş Borç Alt Sınırına Düzenleme

Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yayımladığı bir yazıyla Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltildiğini ve bu miktarın üzerinde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranması gerektiğini duyurdu.

Söz konusu yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıya atıfla 3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldığı ve buna göre, 3/3/2020 tarihinde yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve söz konusu yetki çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık ödeme tutarı ile ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000,- liralık borç tutarı 5.000,- lira olarak yeniden belirlendiği ve 5.000,- liranın üzerindeki ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği duyuruldu.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Tahsilat Genel Tebliği yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button