0

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellendi.

A. Başvuru
Firma adına geçiş belgesi ile ilgili işlemleri yürütebilmesi için taşıt sürücüsüne çıkartılmış vekaletname örneği GEBOS üzerinden yetkilendirme yapılması durumunda istenilmeyecek.
Başvuruda istenilen evraklara/belgelere elektronik olarak erişilmesi halinde ayrıca fiziki evraklar/belgeler istenmeyecek.
İç gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip e-Devlet üzerinden geçiş belgesi başvuruları yapılması halinde, Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda paylaşılan verilerin kontrolü sonrasında geçiş belgesi ön rezervasyon işlemi yapılacak.

B. Geçiş Belgesi İadesi
31/12/2019 tarihinden önce tahsis edilmiş olup iadesi zorunlu olan geçiş belgeleri için iade zorunluluğu kaldırıldı.
Macaristan ikili geçiş belgesinin iadesi kaldırıldı.
Gürcistan ikili geçiş belgesine iade zorunluluğu getirildi.
İadesi zorunlu olmayan (Macaristan ve Avusturya hariç)geçiş belgelerini yurt dışındaki araca tahsisinde ceza puanı uygulanmayacak.
Kullanılmış geçiş belgelerinin iadesi tüm sınır kapıları geçiş belgesi dağıtım ofislerinde yapılabilecek.
[bnn]_14_2]

C. Belge Dağıtımının Şartları
Geçiş belgeleri sadece C1, C2, C3, L2 ve M2 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilecek.
Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya’ya veya bu ülkeler üzerinden yapılan taşımalarda (3. ülke geçiş belgeleri hariç Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ülkelerine ait geçiş belgeleri tahsis edilir), taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlar, hariç taşıma kapasitesi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmeyecek.

Ro-La kullanımı karşılığında temin edilen tren biletleri, üzerindeki tarihten itibaren 90 gün içinde ibraz edilmelidir. Tren biletleri karşılığında hak edilen ödül belgeleri ibraz edildiği tarihten itibaren bilet üzerinde yer alan firmalarca (grup firmaları dahil) 90 gün içinde kullanılır. Aynı tren bileti sadece bir kez kullanılır. Süresi içinde kullanılmayan hakları genel kullanıma açılmak üzere ayrılacak.
İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenmeyen sergi ve/veya fuar malzemesi, taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere geçiş belgesi talep edilmesi halinde; Avusturya, İtalya, Macaristan, Rusya, Slovenya dışındaki ülkelerin geçiş belgeleri tahsis edilecek.
Firmaların, geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderecekleri taşıtlara ilişkin geçiş belgesi talepleri, Bakanlıkça değerlendirilir. İhraç kapsamında yurt dışına gönderilecek geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, firmaların talep etmeleri halinde iadesi zorunlu olmayan geçiş belgesi/belgeleri (Avusturya ve Macaristan geçiş belgeleri hariç) tahsis edilecek.

Firmanın taşıtına tahsis edilen ve iadesi zorunlu olan geçiş belgesi/belgelerinin iade edilememesi durumunda, sözkonusu taşıta ilgili belgenin/belgelerin iadesi veya e-Devlet üzerinden belge iade işlemi yapılıncaya kadar iade kapsamında bulunan ülkelerin geçiş belgesi/belgeleri verilmeyecek.
Geçiş belgesi tahsis işlemi tamamlanan veya geçiş belgesi almadan yurtdışına çıkış yapmış taşıtlarla gerçekleştirilen taşımalara yönelik ilave geçiş belgesi talepleri, aşağıdaki şartlarda dağıtım bürolarınca karşılanacak.

a) Sadece iadesi zorunlu olmayan geçiş belgeleri (Avusturya ve Macaristan geçiş belgeleri hariç) tahsis edilecek.

b) Herhangi bir ülkeye ait ilave geçiş belgesi, sadece bir kez tahsis edilecek.

c) İlave belge tahsisi, dağıtım bürosunca Yönerge çerçevesinde tahsis edilebilecek belgelerle sınırlıdır.

Geçiş belgesi tahsis işlemi tamamlandıktan sonra taşıta, aynı taşıma için Avusturya, Macaristan ve iadesi zorunlu geçiş belgesi/belgeleri ikinci kez tahsis edilmeyecek.

İtalya römork çektirme firmalara talep edilmesi halinde 100 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan tahsis edilecek.
Yunanistan ücretli ikili geçiş belgelerinin %10’u Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara tahsis edilecek.

Sırbistan tek-tip geçiş belgelerinin %15’i yükün tamamı Sırbistan varışlı taşımalara, % 85’i dönüş yükü ve transit taşımalara tahsis edilecek.

Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerinin %25’i ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis ediecek.

Rusya transit geçiş belgeleri sadece gidiş yükleri için kullanıma açılır. İhraç kapsamında Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir. Rusya üzerinden Abhazya Özerk Cumhuriyetine taşıma yapan firmalara, talep etmeleri halinde Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilecek. Rusya 3. ülke geçiş belgelerinin % 25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecek.

Kazakistan tek-tip geçiş belgeleri yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara tahsis edilecektir. Kazakistan 3. ülke geçiş belgelerinin, %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecek. Kazakistan transit geçiş belgeleri sadece gidiş yükleri için kullanıma açılacak.

Rusya’ya, Kazakistan’a ve Kırgızistan’a taşıma yaptıktan sonra dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan edilen taşımalar için, talep edilmesi halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke geçiş belgesi tahsis edilecek.
Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon diğeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorunda.

Özbekistan transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın tahsis edilir. Özbekistan 3. ülke geçiş belgelerinin %25’i ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilecek.

Gürcistan’a parsiyel taşıma yapacak olan taşıtlar ile Gürcistan’ı transit geçerek dönüşünde Gürcistan’dan yük alacak taşıtlar veya Gürcistan’a taşıma yaptıktan sonra, başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden yük alarak tekrar Gürcistan’dan transit geçecek taşıtlara ikinci Gürcistan tek-tip geçiş belgesi tahsis edilecek. Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ülkelerine yarı römork (dorse) taşımacılığı yapan ve yurtdışına çekici gönderecek olan firmalara, talep etmeleri halinde Gürcistan tek-tip geçiş belgesi tahsis edilecek.

Romanya 3.ülke geçiş belgelerinin % 25’i ülkemizi transit geçerek Romanya’ya taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir. Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilecek.
İspanya ve Portekiz geçiş belgeleri, dönüş yükü için tahsis edilmeyecek.

Macaristan ikili geçiş belgeleri yükün tamamı Macaristan olan taşımalar için, transit geçiş belgeleri ise Macaristan’dan transit geçecek taşıtlar için kullanıma açılır. İkili ve Transit geçiş belgeleri parsiyel, boş çıkış ve dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez. Macaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %10’u ülkemiz üzerinden transit geçilerek Macaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir. Rusya ve Belarus’a yapılan taşımalar için Macaristan transit geçiş belgesi tahsis edilmeyecek.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat