0

Geçici İhracatta A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

Duyuruda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı’nın yazısında bildirdiği A.TR Dolaşım Belgesi’nin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığının vurgulandığı, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar’da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verildiği ifade edildi.

Söz konusu konu ile ilgili olarak TOBB’a iletilen sorunlar ve görüşlerin muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi olarak Ticaret Bakanlığı’na iletildiği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın 25 Mayıs 2022 tarihli yazısında ise Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici ihraç kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın Avrupa Birliği’ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve Türkiye’den AB’ye bu kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi’nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirildi.

Bu itibarla, ihracatçılardan geçici ihracat kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için AB’ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca bulunmadığı vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button