0

Fren Balatalarının İthalat Denetimleri

BUGÜMDER’in yazısında; 31.12.2021 tarihli 4. Mükerrer Resmî Gazete’de Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) tebliği yayımlandığı hatırlatıldı.

Bahse konu tebliğin 1 sayılı ekinde yer alan 8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19, 8708.30.99.00.11 ve 8708.30.99.00.11 numaralı tarifelerin karşılarında yer alan (BM-AEK R-90) sayılı açılamada ise motorlu araçların ve römorklarının yedek parça fren balata komplelerinin ve kampanalı fren balatalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme kapsamında denetime tabi olduklarının belirtildiği iletildi.

Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8708 tarife pozisyonu açıklamalarında ise “(H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları, (fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı” hükmü yer aldığı aktarıldı.
Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi açıklamasına göre balata dışında kalan fren aksamlarının da bu gümrük tarife istatistik pozisyonlarında değerlendirildiği anlaşılmakla beraber, bahse konu tebliğin yine yukarıda belirtilen açıklama notuna göre ilgili düzenlemenin sadece fren balatalarını kapsadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Uygulamada yaşanan sıkıntı ve tereddütleri gidermek amacı ile balatalar dışında kalan frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçalarının, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) tebliği kapsamı dışında değerlendirilip/değerlendirilemeyeceği soruldu.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “İthalat Denetimleri” konulu cevabi yazısında; fren balatalarının Araç Parçalarının ithalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına alındığı anımsatıldı.

Bazı firmalar tarafından 2022 yılı öncesinde sipariş edilen ve konşimento belgesi düzenlenen fren balatalarının çeşitli nedenlerle 28 Şubat 2022 tarihinden önce Türkiye gümrük bölgesine ulaştırılamadığı belirtildi.

Bu çerçevede, firmaların ellerinde olmayan sebeplerden dolayı 28 Şubat 2022 tarihinden sonra Türkiye gümrük bölgesine ulaştırılan fren balataları, ilgili firmaların 23 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar talep etmesi halinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eliyle test edileceği ve yapılan testler itibarıyla uygun bulunan ürünlerin ithalat denetimi işlemlerinin bu minvalde sonuçlandırılacağı bildirildi.

Bununla birlikte, mezkur Tebliğ çerçevesinde fren balatalarının denetiminin hedeflendiği, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik ithalat denetimlerine önümüzdeki dönemlerde başlanmasının planlandığı ifade edildi.

BUGÜMDER’in yazısı için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button