0

Fren Balatalarının İthalat Denetimi

Yazıda, İZGMD’nin 9 Mart 2022 tarihli yazısına atıfla, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) çerçevesinde denetlenen 8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19 ve 8708.30.99.00.11 GTİP’leri kapsamında fren balatalarının aksam ve parçalarının yer alıp almadığına ilişkin Ticaret Bakanlığı görüşlerinin talep edildiği iletildi.

Yazıda devamla, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamında fren balatalarının denetime tabi tutulduğu aktarıldı. Herhangi bir ürünün belirli bir GTİP kapsamında yer alıp almadığına yönelik değerlendirmenin ilgili gümrük idareleri tarafından yapıldığı iletildi.

İthal edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresi tarafından mezkûr Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda söz konusu ürünlerin ilgili BM-AEK regülasyonu kapsamında olup olmadığı hususunun Türk Standartları Enstitüsünün teknik incelemesi neticesinde belirlendiği bildirildi. Bu çerçevede, söz konusu ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerektiği vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button