0

Fransa Karbon Nötr Hedefine Ulaşmak için Nükleer Reaktörlerin Sayısını Arttıracak

Fransa’nın en büyük elektrik dağıtım şirketinin yayınlanan bir raporunda, yeni nesil nükleer reaktörlerin 2050 yılındaki karbon nötr hedeflerini yakalama yolunda fosil yakıtların en düşük maliyetli alternatifi olarak değerlendirilebileceği aktarıldı.

Ülkenin artan elektrik ihtiyacına çözüm önerileri önermek amacıyla hazırlanan raporda, özellikle 2050 yılına kadar 40 GW kapasiteli bir reaktör filosu yaratmanın mümkün olması nedeniyle yeni nesil nükleer reaktörlerin sayısını arttırma çalışmalarının ekonomik anlamda verimli olacağına vurgu yapıldı.

Sektör ve hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu raporun Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni nükleer tesisler kurulması konusunda vereceği karar üzerinde etkili olacağını belirttiler.

Bir Fransız gazetesinde yayınlanan bir haberde, Macron’un altı adet yeni EPR nükleer reaktör inşa edilmesi konusunda bu yılsonuna kadar bir karara varacağı iddia edilmişti.

Raporda, karbon nötr hedeflerine nükleer reaktörler olmaksızın ulaşabilmek için, mevcut yenilenebilir enerji alternatifleri konusundaki projelerin tüm diğer Avrupa ülkelerinden çok daha büyük hızla yürütülmesi ve kapsamlarının da genişletilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Şu anda Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin nükleer enerjinin yeşil ve temiz olarak adlandırılması için AB’nin sürdürülebilir finans mevzuatı çerçevesine alınması yolunda politik çaba sarf ettikleri öğrenildi.

Karbon nötr hedeflerini bozmadan elektrik arzını arttırmak için sunulan diğer öneriler arasında hidrolik enerji depolama kapasitelerinin arttırılması, ülkelerarası enerji bağlantı noktalarının çoğaltılması ve yenilenebilir enerjilerin batarya sistemlerinde yedeklenmesi gibi çözümler yer aldı.

Yeşil hidrojen gibi karbon atığı olmayan gazların kullanıldığı termal enerji üretim tesislerinin de artan enerji ihtiyacını karşılamakta önemli bir alternatif olabileceği belirtildi.

Yaşanan son enerji krizinin Avrupa’nın petrol ve kömür gibi hidro-karbon kaynaklara ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koyduğu belirtilen raporda, bu bağımlılığın yarattığı ekonomik maliyetin yüksekliğine dikkat çekildi ve düşük karbonlu üretimin enerji bağımsızlığını da beraberinde getireceği ifade edildi.

Raporda açıklanan verilere göre, şu anda Fransa’da faal haldeki 57 adet reaktörün toplam 62,4 GW’lik nükleer enerji üretim kapasitesi bulunuyor.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat