0

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi” hakkında bir duyuru yayınladı.

Duyuruda; TİM’den iletilen bir yazıya atıfla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden iletilen bir yazıda, Türkiye’nin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 16/4/2014 tarihli ve (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Ancak bu Yönetmeliğin (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne tam olarak uyumlu olmadığı ifade edildi.

Söz konusu Yönetmeliğin ilgili AB direktifi ile uyumlaştırılması için, Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilerek projenin, 29.08.2020 tarihinde resmi olarak tamamlandığı, bu proje ile,iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak amacıyla insan kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ve AB iklim politikası mevzuatına uyum sağlamak, F-gazlar konusunda kapasite geliştirmek ve mevzuatı iklim değişikliğini önleyici faaliyetlere hazırlamak üzere ulusal kapasiteyi arttırmanın amaçlandığı bildirildi.

Proje kapsamında; Avrupa Birliği’nin (AT) 517/2014 EC sayılı florlu sera gazlarına ilişkin direktifine ve Kigali Değişikliğine uyumlu olarak Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik taslağı hazırlandığı, söz konusu taslak Yönetmeliğin yayımlanması ile şu an yürürlükte bulunan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak mülga edileceği ve Kigali Değişikliği’nin TBMM Dışişleri Komisyonundan geçip resmi onay sürecinin halen devam ettiği ifade edildi.

Bu itibarla, söz konusu taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerini ilgili görüş formu kullanılarak, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr mail adresine iletilmesi gerektiği belirtildi.

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Yönetmelik Gerekçesi için tıklayınız.

Görüş Bildirme Formu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat