0

Esnaf ve Sanatkârlar ile Tacirlere Verilen Destek Ödemelerinin Süresi Uzatıldı

Ticaret Bakanlığı’nın bildirdiği üzere, Covid-19 salgınının ticari hayat üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 23 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe giren “3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”nın süresi bir ay daha uzatıldı.

Karar gereğince; salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlara aylık bin TL olmak üzere toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL ve diğer illerde aylık 500 TL kira desteği ödemesi yapılıyordu. 26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan tam kapanma kararı sonrası yapılan destek ödemelerinin süresinde uzatmaya gidildi. Buna göre Bakanlık tarafından, “Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanmaya geçileceğinden destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılacaktır.” açıklaması yapıldı.

Esnaf ve sanatkarların kredi taksit ödemeleri ertelendi
Ayrıca oluşan yoğun talepler nedeniyle destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat destek başvurusunda bulunamayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için başvuru süresi 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar uzatıldı. Destekten yararlanma şartlarını taşıyan kişiler başvurularını elektronik ortam üzerinden www.turkiye.gov.tr adresinden yapabilecekler.

Hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz sürelerinin aynı tarihe kadar uzatıldığı bildirildi.

Bununla birlikte, TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin taksit ödemelerinin de 1 Temmuz 2021’e kadar ertelendiği duyuruldu.

Related Posts

Call Now Button