0

Emniyet Genel Müdürlüğü KDV İstisna Belgesi TPS Kapsamında

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü- KDV İstisna Belgesi” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelge ile 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (f) bendine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen KDV İstisna Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alındı.

Söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler şu şekilde gerçekleştirilecek;

1- 1048 kodlu TPS-EGM-KDV İstisna Belgesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek.

2- Yükümlüsünce yapılan başvurular Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde onaylanacak.

3- Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulacak.

4- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881048000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecek.

5- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.

Related Posts

Call Now Button