0

Emniyet Genel Müdürlüğü İlişik Kesme Belgesi TPS Kapsamında

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi” hakkında bir genelge yayımladı.

Genelge ile; “Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun” ile “Araçların Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen İlişik Kesme Belgesi Tek Pencere Sistemi kapsamına alındı.

Bu doğrultuda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler şu şekilde gerçekleştirilecek;

1- 1088 kodlu TPS-EGM-İlişik Kesme Belgesine ilişkin bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü Sistemi aracılığıyla Bakanlığımız Tek Pencere Sistemine elektronik ortamda iletilecek.

2- İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak. Söz konusu belge numarası Emniyet Genel
Müdürlüğü Sistemi tarafından yükümlüye gösterilecek.

3- Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 20545419881088000003392/1) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecek.

4- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.

Related Posts

Call Now Button