0

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinin Kapsamı Genişletildi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) yer aldı.

Tebliğ ile Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Tebliğin ‘Amaç ve Kapsam’ başlıklı maddesi şu şekilde değiştirildi.

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.”

Buna göre;

Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik ortamda tebliğ edilmesine ek olarak,

– 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi
– 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button