0

Ekosistem Ürünleri İthalatında Birim Kıymetleri

Yazıda, Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden muhtelif olaylardan ekosistem ürünleri olarak tabir edilen robotik süpürge, skuter, powerbank, yürüme bandı, yüz temizleme cihazı, televizyon, monitör, aydınlatma cihazı gibi ürünlerin ithalat birim kıymetlerinin son derece düşük olduğu, ithalatçı firmalara göre çok büyük farklılıklar gösterdiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Düşük kıymet beyanının önüne geçilmesi ve hazine kayıplarına neden olunmamasını teminen;

– Gümrük müdürlüklerinde eşyanın kıymetine ilişkin yapılan işlemlerde azami titizlik gösterilmesi,

– Eşyanın fatura veya diğer belgelerinde marka/model bilgileri varsa veya TAREKS’e tabi olanlarda sistemde belirtilen marka/model bilgileri doğrultusunda ilgili markanın Türkiye temsilcisi/distribütörü nezdinde elde edilecek ithalat birim fiyatlarından da yararlanılması, kıymetinden şüphe edilmesi halinde 2012/29 sayılı genelge kapsamında kıymet araştırmasına gidilmesi,

– Gümrük idarelerince kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerde BİLGE sisteminde Muayene Kontrol alanında bulunan “Kıymet Araştırması” seçeneğinin işaretlenmesi,

– Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, bağlantılı gümrük idarelerindeki ithalat işlemleri ile ilgili olarak eşyanın beyan edilen kıymetinde zaman içinde düşüş olup olmadığı vb. hususlarında periyodik olarak araştırma yapılması, herhangi bir tespitte bulunulması halinde gümrük müdürlüklerinin talimatlandırılması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button