0

E-Teminat Mektuplarının Tam veya Kısmi Tazmin İade İşlemleri

Yazıda, elektronik teminat mektuplarının ilgili gümrük müdürlüğünce iade onayı verilmemesine rağmen bankalar tarafından “manuel talep oluştur” servisi kullanılmak suretiyle “iade edildi” statüsüne getirildiğinin anlaşıldığı; muhatabı gümrük idaresi olan e-teminat mektupları ile ilgili iade ve tazmin taleplerinde “TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP” statüleri için gümrük idare amiri onayı olmaksızın bankalarca işlem yapılmaması yönünde teknik düzenleme yapıldığı anımsatıldı.

Bu defa; Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan; mükelleflerce e-teminat mektuplarının bankalar tarafından iade edilemediği yönünde yapılan geri dönüşler sonrasında gümrük idareleri tarafından “TAM_IADE TALEP” işlemi gerçekleştirilmiş olan teminat mektuplarına ilişkin iade taleplerinin defaatle yeniden denendiği ve sonuç alınamadığı gerekçesiyle teknik hata olarak konunun Bakanlığa iletildiği ifade edildi.

Teminat mektupları ile ilgili iade veya tazmin işlemi yapılabilmesi için Gümrük İşlem Bilgileri alanında ‘İşlem Yap’ seçeneğinin seçilmesi ile birlikte yapılacak işlemlerin ‘TAM_IADE_TALEP_ONAY, KISMI_IADE_TALEP_ONAY, TAM_TAZMIN_TALEP_ONAY, KISMI_TAZMIN_TALEP_ONAY’ şeklinde sıralandığı aktarılarak, uygun seçenek seçilerek ve açıklama alanı doldurularak ilgili memur tarafından yetkili idare amirinin onayına gönderilmesi ve yetkili amir tarafından da, onaya gönderilen işlemin niteliğine göre ‘TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP” seçeneklerinden biri seçilerek işlemin tamamlanması gerektiği belirtildi.

Bu aşamada; yetkili amir tarafından onaylanan teminat mektubunun “Son Aktivite/Sonuç” kısmında ‘TAM_IADE_TALEP, KISMI_IADE_TALEP, TAM_TAZMIN_TALEP, KISMI_TAZMIN_TALEP” ifadelerinden birinin bulunması ve Tarihçe kısmında yapılan işlemin karşısında “İşlem Yap-Başarılı” yazması durumunda bankaya talep iletilmiş olduğundan tekrar talep gönderme işlemi yapılmasına gerek bulunmadığının altı çizildi.

Diğer taraftan; “Teminat Durumu”nda “IADE_EDILDI”, “Son Aktivite/ Sonuç” kısmında “TAM_IADE ONAY” ifadelerinin yer alması e- teminat mektubunun banka tarafından iade işleminin gerçekleştirildiğini ifade ettiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button