0

“E-İhracat, Türkiye İhracatı İçin Kritik Bir Enstrüman”

E-ticaret harcamalarının gayrisafi
yurtiçi hasıladaki (GSYH) oranının 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 51,8
artmış olmasının e-ticaretin güçlü bir biçimde yükseldiğinin göstergesi
olduğunu ifade eden Pekcan, klasik perakende ticarete kıyasla e-ticaretin
sağladığı imkanların daha fazla olduğunu belirtti. E-ticaretin Türkiye’deki
ekonomik ve ticari faaliyetlerin artmasına ve ihracatçı tabanın genişlemesine
de katkı sağladığını dile getirdi.

Pekcan, ilerleyen dönemlerde özel sektörün çatı kuruluşları öncülüğünde,
Bakanlık desteğiyle yurt dışında farklı noktalarda açılacak yurt dışı lojistik
merkezlerinin de ülkede gerçekleşen e-ihracata önemli katkı sağlayacağını hedeflediklerini
belirtti. Türkiye’nin jeostratejik konumuyla küresel e-ticaret pazarı için önemli
bir lojistik merkez olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, ülkenin bu özelliğine
istinaden e-ticaret faaliyetlerini destekleyici yerli ve yabancı yeni
yatırımların artarak sürmesine çalıştıklarını aktardı.

Ticaret Bakanlığı
verileri TÜİK programına dâhil edilecek
Pekcan, Türkiye’deki e-ticaret faaliyetlerine ilişkin resmi ve idari kayıtlara
dayalı verilerin paylaşılmasının, sektörün mevcut durumunu görebilmesi ve
geleceğini planlayabilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Hâlihazırda açıklanan e-ticaret verilerini istatiksel manada daha da kurumsal
hale getirmeyi planladıklarını belirten Pekcan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “e-ticaretin
ülkemizde planlı, stratejik ve sürdürülebilir büyümesini temin etmek istiyoruz.
Bunun için de veriye ve bilgiye dayalı hareket etmek gerekiyor. Bugün
açıklayacağımız verilerin, sektörümüzün aktörleri ve paydaşlarına yol gösterici
olacağını değerlendiriyoruz. Verilerimizi oldukça bilimsel ve sistematik bir
biçimde derleyip, işliyoruz. Şunun da müjdesini vermek isterim, bu verilerin
ülkemizin resmi istatistik kuruluşu Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Resmi
İstatistik Programı’na dahil edilmesi için de TÜİK ile istişarelerimiz ve
çalışmalarımız sürmektedir.” 

Related Posts

Call Now Button