0

E-Fatura İle Gerçekleştirilen İhracat İşlemleri

Yazıda, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 05.07.2017 tarihli 26271092 sayılı yazılarında; 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelgenin 8’inci maddesine atıfta bulunularak “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir…” denildiği anımsatıldı.

Bu çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağmen e-fatura süreci tamamlanmayan işlemleri için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8’inci maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenlenen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı efatura.gtb.gov.tr portalında yayınlanan, 13.01.2021 tarihinde güncellenmiş İhracat E-Fatura Kullanım Kılavuzu v1.1’in E-Faturanın İhracat Beyannamesinde Kullanılması konu başlıklı 2’inci maddesinde ise “23 Haneli bir TPS ID aldıysanız bu e-faturanızı ihracat beyannamesinde kullanabilirsiniz. E-Faturanızın 0886 kodu ile beyan edilmesi zorunludur. 0886 kod ile beyan edilen e-faturaların beyannamesi kapandığında bu durum otomatik olarak algılanıp kabul cevapları (VEDOP aktarımı) otomatik olarak G.İ.B.’na gönderilmektedir. Aksi takdirde G.İ.B.’na herhangi bir beyanname kapatma bilgisi gönderilmeyecek olup sonuç olarak vergi iadesi işlemleriniz, VEDOP aktarımınız gerçekleşmeyecektir…” ibaresinin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu kılavuz hükmü gereği arıza anında 0100 kodu ile beyan edilmek zorunda kalınan beyannamelerde arızanın giderilmesine müteakip 23 haneli ID numaraları alınarak, beyannamelerde redrese yolu ile düzeltme yapma zorunluluğu doğduğuna işaret edildi. E-Fatura sisteminde sıklıkla arıza oluşmasından dolayı çok fazla sayıda beyannamede redrese yolu ile düzeltme işlemi meydana geldiği, bu düzeltme işlemleri sırasında bazı aksaklıkların medyana geldiği ifade edildi.

1- VEDOP kapama işlemleri geciktiğinden ihracatçı firmaların vergi iade işlemlerinin gecikmesi,
2- Gümrüklerde cari işlemlerin yanı sıra böyle bir iş yükünün doğmasından dolayı gümrük idarelerindeki iş yoğunluğunun artması,
3- 23 Haneli ID numaraları her bir fatura için ayrı ayrı düzenlendiğinden ve her bir faturanın tüm satırları için ayrı ayrı beyannameye yazıldığından çok faturaları veya çok fazla satıra sahip faturaların düzeltme işlemleri fazlası ile zaman alması gibi aksaklıkların olduğu bildirildi.

Gümrük Müşavirlerince kullanılan beyanname yazma programlarında XML (UBL) aktarımı, Excel’den aktarım gibi seçenekler olduğundan çok faturaları veya çok fazla satıra sahip faturaların veri girişleri kısa zaman içerisinde tamamlanırken, BİLGE Modülünde bu seçenekler olmadığından bahse konu düzeltme işlemlerinde muayene memurlarınca e-fatura ID numaralarının manuel olarak girilmesinin işlemde otomatik olarak süreci uzattığı belirtildi.
[bnn14_3]

Yazıda ayrıca, Gümrük İdarelerince beyannameler düzeltmeye açıldığından usulsüzlük cezası tatbik edildiği ifade edilerek yaşanılan aksaklığın giderilmesi adına;

1- Gümrük İdarelerinin beyannameleri düzeltmeye açmasına müteakip, redrese işlemlerinin Gümrük Müşavirlerinin ofislerinde yapılması ve sonrasında muayene memurunca kontrol edilerek beyannamenin blokesinin kaldırılmasına imkân tanıyacak sistem değişikliğine gidilmesi,
2- BİLGE Modülünde veri aktarımını sağlayacak sistem değişikliğine gidilmesi,
3- Kılavuzda güncelleme yapılarak 0100 ile beyan edilen beyannamelerde de VEDOP aktarılmasının sağlanması,
Çözüm önerileri olarak sunuldu. Bu kapsamda yapılan düzeltmelerde usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği vurgulandı.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button