0

E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar Genelgesi Yayımlandı

Yayımlanan Genelge ile ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 7) ile devreye alınan e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılar (ilgili rehberinde ek olarak derç edilmesiyle birlikte) açıklandı. Buna göre:

1. Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırıldı. Program üzerinde hangi işlemler için hangi rejim kodlarının ve nasıl kullanılacağı belirlendi.

2. e-ATA/TR programı tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alındı.

3. ATA Karnelerinin yükümlüler tarafından beyanı ve gümrük idarelerince kabul, muayene/kontrol ve onay işlemleri Ticaret Bakanlığının e-işlemler menüsü altında yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresi üzerinden yapılacak.

4. ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılacak.

5. ATA Karnelerine ilişkin olarak süre uzatımı veya muayene sonrası düzeltme talepleri e-ATA/TR programı üzerinden yapılmaya başlanacak.

6. Uluslararası sistem kuruluncaya kadar, ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına devam edilecek.

7. Halihazırda geçici ithali veya geçici ihracı BİLGE Sistemi üzerinde yapılmış olan ATA Karnelerinin işlemleri, BİLGE Sistemi üzerinden alınmış olan beyanname numaralarının e-ATA/TR programı üzerinde referans gösterilmesiyle sonlandırılacak.

8. Programın kullanımına ilişkin rehber genelge ekine derç edildi.

Haber: Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Related Posts

Call Now Button