0

E-ATA/TR Programı Güncellendi

Yazıda, e-ATA/TR programının işleyiş esaslarına ilişkin 2021/17 sayılı Genelge ve e-ATA/TR Kullanım Kılavuzunun Bölge Müdürlüklerine iletilerek, programa ilişkin olarak bilgi verildiği hatırlatıldı.

Konuya ilişkin olarak yapılan çalışma sonucunda ATA Karnesi kapsamı eşyaya ilişkin yapılan muayene ve kontrol işlemlerinde bahse konu eşyanın kısmi muafiyete tabi tutularak geçici ithalatı kapsamında gümrük vergilerinin alınmasına karar verilmesi durumunda vergi girişinin yapılabilmesini teminen; işlemler menüsü altında “Vergiler” sekmesi oluşturularak vergi türü, vergi matrahı ve oranlarının girilerek sistem tarafından “tahakkuk eden toplam vergi *%3*rejim bitiş tarihine kalan ay sayısı” hesaplaması yapılmasının mümkün hale getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda e-ATA/TR Kılavuzunun güncellendiği ve yukarıda bahse konu vergi ekranı üzerinde yapılacak işlemlerin söz konusu kılavuza eklendiği iletildi. Bahse konu uygulamanın e-ATA/TR programı üzerinde 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle gerçek ortama aktarıldığı bildirildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button