0

DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) “DYS Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB ve Belgesiz İhracat Kredileri programlarına ilişkin süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan Destek Yönetim Sisteminin 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yararlanıcı kayıt işlemlerine açıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yararlanıcıların sistemde tanımlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi ile sistemin işleyişine yönelik hususların yer aldığı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları söz konusu işlemlerin hızlandırılması ve sistemin etkinliğinin artırılmasını teminen 26 Haziran 2020 tarihinde güncellendiği ve Ticaret Bakanlığının web sayfasında yayınlandığı bildirildi.

Bu kapsamda, yararlanıcılar tarafından hâlihazırda İMMİB’ye KEP ile iletilen destek başvurularının incelenmesi öncesinde, başvuru sahibi yararlanıcıların DYS kayıtlarının kontrol edilmesi ve DYS kaydını yaptırmamış olan başvuru sahiplerinin KEP ile iletilmiş bulunan destek başvurularının DYS kaydı yaptırılıncaya kadar değerlendirmeye alınamayacağının Ticaret Bakanlığınca talimatlandırıldığı ifade edildi.

Bu itibarla, İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri ile DİR, HİR, VRHİB başvurularının yeni sistem üzerinden alınmasına yönelik olarak sisteme tanımlanmamış firmaların kayıt yaptırmaları ve kayıt işlemlerinin ivedilikle tekemmül ettirilmesi gerektiği bildirildi.

Kayıt işlemlerinde DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzundan faydalanılabileceği belirtildi.

DYS-Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button