0

DYS Genelge Değişiklikleri

Duyuruda, 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği”, 3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandığı hatırlatıldı. Bahse konu Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde, mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredileri’ ne ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesinin öngörüldüğü anımsatıldı.

Duyurunun devamında Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla; aşağıda belirtilen Genelgelerde Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde 07.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak ve yürürlüğe girmek üzere değişiklikler yapıldığı, değişikliklerin işlendiği Genelge metinlerinin Bakanlıkları web sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yayımlandığı belirtildi.

“2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”

“2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”

“2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat