0

Dominik Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar İçin Anti Damping Soruşturma Takvimi

Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği “Dominik Cumhuriyeti Anti Damping” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, Türk menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP’lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping önlemine ilişkin Komisyon tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye’nin görüşlerini içerir teknik mahiyette bir metnin 2 Aralık 2020 tarihinde Komisyona Santo Domingo Büyükelçiliğince tevdi edildiği ifade edildi.

Bu defa, Santo Domingo Büyükelçiliğimizden alınan bilgiye göre, anılan komisyon tarafından soruşturma süreci takvimine ilişkin 23 Aralık 2020 tarihli bir Karar yayımlandığı bildirildi.

Anılan Kararda özetle; Komisyon tarafından ilgili taraflarca sunulan bilgilerin inceleneceği ve bu çerçevede yerinde inceleme ziyaretleri (verifikasyon) gerçekleştirilebileceği belirtildi. 6 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kamu dinleme toplantısına ilişkin 15 Mart 2021 tarihine kadar bir duyuru yapılacağı, anılan kamu dinleme toplantısına katılmak isteyen ilgili tarafların katılımcı bilgilerini 29 Mart 2021 tarihine kadar Komisyona iletmesi gerektiği ifade edildi.

İlgili tarafların yazılı görüş ve sorularını yine 29 Mart 2021 tarihine kadar Komisyona yazılı olarak iletebileceği, kamu dinleme toplantısında dile getirilen hususların 13 Nisan 2021 tarihine kadar yazılı olarak da iletilmesi gerektiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yeni bilgi sunulması için son tarihin 29 Mart 2021 olduğu, yeni bilgi sunma süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde (13 Nisan 2021) ilgili tarafların soruşturma sürecine ilişkin görüşlerini iletebilecekleri, nihai karara esas oluşturacak bulgu raporunun 2021 Mayıs ayı içerisinde, nihai karar ve nihai teknik raporun 2021 Temmuz ayı içerisinde yayımlanacağı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button