0

Doğal Çiçek Soğanları 2023 İhracat Listesi Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Doğal Çiçek Soğanlarının 2023 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/55) yer aldı.

Tebliğ ile 2023 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirlenmesi amaçlanıyor.
Tebliğ’de Doğal çiçek soğanlarına ilişkin GTİP numarası “0601.10.90.10.00” olarak belirtiliyor.

Uygulama
2023 yılında doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri Tebliğ Ekinde ismen belirtiliyor.

Buna göre uygulama şu şekilde olacak;

– Tablonun (I) numaralı sütununda yer alan türlerin ihracatı yapılamıyor. 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) gereğince GTİP numarası “0714.90.20.00.12” ve “1106.20.90.00.11” olan Orchidaceae (salepgiller) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamıyor.

– Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlerin firmalar bazında ihracat kontenjanı, Teknik Komite tarafından tespit ediliyor ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda yürürlüğe konulabiliyor. Tespit edilen ihracat kontenjanları Bakanlık tarafından firmalara bildiriliyor. Tebliğ kapsamındaki tüm türlerin firmalar arasında kontenjan devri yapılamıyor.

– Firmalar, Tablonun (II) numaralı sütununda yer alan türlere ait doğa kontenjanlarını, il müdürlüğünden ve/veya Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından düzenlenecek Menşei Belgesi karşılığında doğadan; üretim kontenjanlarını ise il müdürlüğünce verilen Hasat Belgesi karşılığında, kendilerine kayıtlı tarlalardan veya kendi adlarına sözleşme yapılmış çiftçilere ait tarlalardan temin edebilecek.

– Tablonun her üç sütununda yer alan türlerin aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri) ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan ihraç müsaadesi alınması gerekiyor.

– Tablonun (III) numaralı sütunundaki kültüre alınan türlere, il müdürlüğünden alınan Hasat Belgesine istinaden, Lilium candidum (Akzambak), Lilium martagon (Türkzambağı/Sultanzambağı), Iris tuberosum (Süsen), Calla aethiopica (Kalla), Polianthes tuberosa (Sümbülteber), Fritillaria persica (Adıyaman lalesi/Kırklale), Fritillaria imperialis (Ağlayangelin), Anemone blanda (Dağlalesi), Geranium tuberosum (Çakmuz), Sternbergia lutea (Karaçiğdem), Dracunculus vulgaris (Yılanbıçağı), Arum italicum (Yılanyastığı), Arum dioscorides (Tirşikpancarı), Drimia maritima (=Urginea maritima; Adasoğanı) türleri için il müdürlüğünce ihraç izni veriliyor. Bu türlerden CITES’e tabi olanlar için BÜGEM tarafından CITES İzin Belgesi düzenlenecek.

– Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı; maden işletme sahaları, karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, yeni iskâna açılan alanlar ve benzeri alanlar ile tapulu arazilerden sökülebilecek veya biçilebilecek. Bunun için sahanın belirtilen nitelikleri taşıdığının ilgili Devlet kuruluşlarınca kanıtlanması, sökülecek veya biçilecek miktar ile saha tayininin ise il müdürlüğünce yapılması ve bunların resmî belgelerle tespit edilmesi gerekiyor. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilecek.

– Kültürü yapılan ve herhangi bir ıslah metoduyla ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış tür ve çeşitler hariç olmak üzere, bu Tebliğ kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracat (re-eksport) amaçlı ithalat ve ihracat izinleri BÜGEM’in yetkisinde bulunuyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Liste için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button