0

DIŞYÖNDER Dış Ticaretin Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Konuşuyor

Çalıştayın açılış konuşmasını DIŞYÖNDER kurucu başkanı Dr. Hakan Çınar yaptı. Konuşmasında, dış ticaretin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Çınar, siyasi otoriteler tarafından da özellikle ihracata vurgu yapıldığını belirterek, “ancak ihracata giden yollar çok fazla tartışılmıyor” dedi.

Strateji belirlemek ve plan yapmak için o planın parçası olanların da işin içerisinde olması lazım diyen Çınar, “İthalat ile ilgili alınacak kararların, gümrük uygulamalarında alınacak kararların ya da limanlardaki uygulamalarda alınacak kararların içerisinde uygulayıcıların, konunun uzmanlarının da olması lazım.” ifadelerini kullandı.

DIŞYÖNDER olarak çok önemli iki konuya imza attıklarını aktaran Çınar, Tareks uygulamaları ile ilgili olarak perakende sektörüne büyük ölçüde zarar verme ihtimali olan bir “Tareks uygulama taslağı” oluşturulduğunu ve gündeme getirildiğini iletti. İlgili kuruluşların başkanları ve yaklaşık 500’e yakın katılımcıyla online bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantı sonrasında bu uygulamadan geri adım atıldığını ifade etti.

İkinci olarak; daha kritik bir konuyu gündeme getirdiklerini söyleyen Çınar, “menşe uygulamalarında zorlayıcı birkaç uygulama devreye girmişti. Eşyanın ABD menşeli olmadığını ispat etmek gibi, geriye dönük belge yaptırmak gibi uygulamalar vardı. Konuyla ilgili kulis yaptık, birçok kuruluşla birlikte bir baskı gücü oluşturduk ve sonuç olarak onda da geri adım atıldı ve menşe uygulamalarında da revizyona gidildi.” dedi.

“Belli konularda radikal adımlar atmamız lazım”
Çalıştay kapsamında, herkesi ilgilendiren gümrük tarife pozisyonlarındaki hatalara ilişkin konuları ele alacaklarını belirten Çınar, ihracatta devlet yardımları ve teşvikler, ihracatı geliştirmeye yönelik stratejik öneriler konularını da ele alacaklarını belirtti.

Lojistiğin başlı başına bir sorun olduğunu ifade eden Çınar, “Bugün Kapıkule Sınır Kapısı ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kuyruklar oluşmaya başladı. Burada antrepolar ve taşımacılık konuları da ayrı başlıklarda ele alınacak” dedi.


Çalıştay programı

İki oturumlu olarak gerçekleştirilecek Çalıştayda ilk oturumda sorun tespitine, ikinci oturumda ise çözüm önerilerine odaklanılacak. Çalıştayın sonunda derlenecek notlar kamu otoriteleri ile paylaşılacak.

İlk oturumda; Avukat Uğur Kaşhan, gümrük tarifelerinde yaşanılan ihtilaflar ile ilgili bir seminer yer aldı.

İthalat, ihracat ve lojistik ana başlıklarıyla üç ayrı çalışma grubu şeklinde yürütülecek Çalıştayda ithalat başlığı altında;

– İthalat Rejimi
– Gümrük Rejimi ve Uygulamaları
– İthalatta Uygulanan Cezalar
– YYS ve OKSB sahibi firmalara ilişkin gereksinimler
– Kolaylaştırıcı ve maliyet azaltıcı uygulamalar

İhracat ana başlığı altında;
– İhracat Rejimi
– Gümrük Rejimi ve Uygulamaları
– Dahilde İşleme Rejimi ve Sağlanan Devlet Yardımları
– Serbest Bölgeler
– YYS ve OKSB Sahibi Firmalara İlişkin Gereksinimler
– İhracatçı Birlikleri’nden Beklentiler

Lojistik başlığı altında;
– Taşımacılıkta Karşılaşılan Sorunlar
– Antrepoculukta Yaşanılan Sorunlar
– Teminatlar
– Teslim Şekillerinin Kullanımı Sonrası Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Haber: Elif TURAN

Related Posts

Call Now Button