0

Dış Ticarette Lojistik Maliyetler Hakkında Görüş Talebi

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri “Dış Ticarette Lojistik Maliyetler” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, dış ticarette lojistik maliyetlerin azaltılması ve ihracatta demiryolu taşımacılığının payının artırılmasına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C.D.D. Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile iki ayrı çalışma grubu kurulduğu belirtildi.

Söz konusu çalışma gruplarında ihracatçıların tüm taşıma modlarında karşılaştığı sorunların ele alınarak bu sorunlara çözüm arandığı ifade edildi. Bu kapsamda, ihracatçıların lojistik alanında yaşadıkları sorun ve varsa çözüm önerilerinin (taşımacılık modlarına göre gruplandırılarak) 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar TİM’e iletilmek üzere yapiciogluk@oaib.org.tr adresine iletilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat