0

Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, kullanılmış lastik cinsi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde, 2021/12 sayılı Genelge uyarınca gümrük hizmeti verilmemekte olduğu bildirildi. Gümrükler Genel Müdürlüğüne ulaşan muhtelif firma dilekçelerinde özetle; yeniden işlenmiş dış lastiklerin Suriye’ye ihracının yapılmak istendiği, ancak söz konusu lastiklerin kullanılmış lastik kapsamında değerlendirilerek Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti verilmediği, 4012.11, 4012.12, 4012.13 ve 4012.19 tarife alt pozisyonlarında yer alan sırt geçirilmiş dış lastiklerin, gümrük tarife cetvelinde “sırt geçirilmiş dış lastikler” olarak ifade edildiği, kullanılmış dış lastiklerin ise 4012.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilerek yeniden sırt geçirilerek katma değer kazanmış olan lastiklerin Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti verilmesinin talep edildiği anımsatıldı.

Yazının devamında, sırt geçirilmiş dış lastiklerin bir üretim faaliyetine konu edilmiş olması ve bu üretim faaliyeti sonucunda bir katma değer oluşturulması nedeniyle, Türkiye’nin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, 2021/12 sayılı Genelgenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca;
 
“Kullanılmış lastik” cinsi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmemesi uygulamasına devam edilmesinin,

4012.11, 4012.12 ve 4012.19 tarife alt pozisyonlarında yer alan “sırt geçirilmiş dış lastik” cinsi eşyanın ise Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti            verilmesinin

uygun bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button