0

DG Okonjo-Iweala: İklimle İlgili Ticaret Politikaları En Savunmasız Kişilerin İhtiyaçlarına Odaklanmalı

Bangladeş ev sahipliğinde düzenlenen “Ticaret ve Yatırımda İklim Değişikliği Öncelikleri” web seminerinde konuşan Dünya ticaret Örgütü Genel Direktör Ngozi Okonjo-Iweala, iklim önceliklerinin karşı karşıya olduğu belirli zorluklara öncelik veren ticari eylemler yoluyla nasıl ele alınabileceğine ilişkin görüşlerini özetledi.

Direktör, DTÖ’nün en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinin başarılı bir yeşil geçiş için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamada kilit bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

Iweala ekonomilere ve toplumlara yönelik büyük tehditlerden bazılarının, iklim değişikliğinden biyolojik çeşitlilik kaybına ve bunun sonucunda ortaya çıkan doğal tehlikelere kadar çevresel bozulmadan kaynaklandığına işaret etti. İklim krizinin çok yönlü çözümler gerektirdiğini belirten direktör, bu çerçevede çevresel sürdürülebilirliği güçlendirirken yoksulluğu azaltma ve yaşam standartlarını iyileştirme ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Iweala “Son krizler, ‘kelebek etkisinde’ olduğu gibi – gezegenin bir kısmındaki küçük, algılanamayan değişikliklerin, bu gezegenin her yerindeki insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde derin bir etkisi olabileceğini göstermiştir.

İklim krizi ve pandemiye küresel tepki üzerine düşünürken, ticaretin, sorunun bir parçası olmaktan çok, karşılaştığımız zorlukların çözümünün bir parçası olduğu bana göre açık.

Kaçınılmaz olarak, ticaretle ilgili bazı dezavantajlar vardır: malları bir yerden başka bir yere taşımak genellikle karbon emisyonlarını içerir. Ancak ticaretin aynı zamanda üretimi daha verimli hale getirdiğini ve bunun da emisyonları azaltabileceğini unutmayalım.

Ticaret ve açık küresel piyasalar, son yıllarda bir milyardan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına da yardımcı oldu. Ancak zengin ülkelerdeki ve aynı zamanda fakir ülkelerdeki birçok yoksul insan kazanımlardan tam olarak pay almamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

DTÖ ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan yeni ortak politika notunun, ticaretin pandemi sonrası toparlanmayı yönlendirmede kritik olacağını belirten Iweala, görülen gerçek sorunlar için cevabın daha iyi ticarette yattığını ifade etti.

Gelişmekte olan ülkeler ve özellikle en az gelişmiş ülkelerin genellikle, riskleri yönetmek ve halihazırda yaşadıkları çevresel etkilere uyum sağlamak için kapasitelerinin yeterli olmadığına işaret eden Iweala sözlerini şöyle sürdürdü;

“İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası hafifletme politikaları ve diğer önlemler, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde ayarlanmazsa, bazı gelişmekte olan ülkelerin ticari rekabet gücünü de bozabilir. Ancak bu tür politikaların, ABÖS ve EAGÜ’ler dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınma ihtiyaçlarıyla uyumsuz olmadığını biliyorum. Bu bağlamda, soruna en az katkıda bulunan ülkeler için adil bir geçiş sağlarken, ticaretin iklim değişikliğini engellemeye katkıda bulunabileceği çeşitli yollar vardır.
Değişen yağış düzenlerinden tedarik zincirlerinde aksamalara yol açan aşırı hava olaylarına kadar iklim değişikliği halihazırda ticareti ve ekonomiyi etkiliyor. UNEP, gelişmekte olan ülkelerdeki yıllık uyum maliyetlerinin 2030 yılına kadar 140 – 300 milyar ABD Dolarına ve 2050 yılına kadar 280 – 500 milyar ABD Dolarına ulaşacağını tahmin etmektedir. Artan doğal afet sıklığı, SIDS’in rekabetçi bir şekilde ticaret yapma kabiliyetini daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır.

Küresel Uyum Merkezi ile yaptığımız yayında, ticaretin mahsul yetersizliği ve doğal afetler karşısında uyum ve dayanıklılık için bir mekanizma olduğunu vurguladık. Etkilenen ülkeler, yerel üretim bozulmaya devam ederken, ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayarak yeniden yapılanma için gerekli gıda ve malzemeleri getirebilir. Nature Climate Change’de yayınlanan bir dizi model, iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerindeki yerel etkiler nedeniyle 2050 yılına kadar 55 milyon insanı yetersiz beslenmeye itme yolunda olduğunu tahmin ediyor. “

Related Posts

Call Now Button