0

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Genelgesi Yayımlandı

2021/29 sayılı Genelge ile;

– 16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı.

– 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklendi:
“iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir.”

– 2021/10 sayılı Genelge’nin 6’ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi:
“7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.”

İlgili Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button